66 nye naturreservater er opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder som naturreservater. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.