49 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 49 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.