36 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 36 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.