25 skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 25 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.