22 skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 22 skogområder i åtte fylker.