17 nye skogreservater opprettet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 17 skogområder. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.