Ny merkevare for Norges nasjonalparker

I år innføres ny merkevare- og besøksstrategi for Norges nasjonalparker. Inne i merkevaren ligger alle nasjonalparker, alle andre verneområder, autoriserte besøkssentre for nasjonalpark, rovdyr, villrein, våtmark og verdensarv og alle Norges fem nasjonalpark-landsbyer.

Nytt, spennende og nyskapende

Det er lov å ha høye mål. Om 10 år er dette Norges sterkeste merkevare!

Vi skal kanalisere besøkende og gi dem gode opplevelser samtidig som lokalt næringsliv kan dra fordeler av dette.

Vi skal ikke konkurrere med reiselivet, det er ikke vår rolle, men vi skal legge til rette for dialog og samarbeid. Dette er ikke nytt alle steder, vi jobber alle for samme mål; å ta vare på noe av det flotteste vi har i norsk natur.

Det som er nytt er at vi skal sammen jobbe for å sikre en høyere kvalitet på alt vi gjør, og at vi skal snakke med én stemme.

De besøkende skal legge merke til at vi har gjort en innsats. Nytt, spennende og nyskapende i norsk sammenheng.

Dette betyr at alle de ovennevnte kan ta i bruk den nye designen for Norges nasjonalparker. Det er laget en digital profilmanual som kan benyttes av profesjonelle designere og som dere som forvalter områdene har tilgang til. I manualen står det detaljerte og konkrete opplysninger om materialbruk og utforming.

Besøksforvaltning

Besøksforvaltning og besøksstrategi er nye begreper innen forvaltning av verneområder. Hva ligger egentlig i dem? Kjernen i denne nye satsningen er at vi skal skaffe oss mer kunnskap. Ofte finnes det svært mye kunnskap der ute. Mange kan dra nytte av å sette kunnskapen i sammenheng. Slik kan vi også finne ut av om den må suppleres med ny kunnskap om området.

Ferdselsmønsteret i området må alltid ses i sammenheng med forvaltningen av verneverdiene. Reiselivsaktører og grunneiere, og andre interessenter kan ha konflikter seg imellom eller med vernemyndighetene. Det kan være ekstra sårbare områder eller arter som trenger vår beskyttelse eller det kan være andre elementer som spiller inn for et områdes besøksforvaltning.

En besøksstrategi kan være stor eller liten, alt etter hva ditt område har av utfordringer. Den kan inngå i en forvaltningsplan, men også være et eget dokument. Vi tror uansett at dette er noe vi trenger i et fremtidig forvaltningsregime skal vi løse konflikter, legge til rette for både økt besøk og samtidig ivareta verneverdiene. Noen områder har jobbet slik lenge, det vi ønsker nå et at dette formaliseres og settes i system. Kunnskapsinnhenting, sårbarhetsvurderinger og til slutt besøksstrategier, basert på det vi vet.

Pilotene

Vi har prioritert fire piloter (Jotunheimen, Rondane, Hallingskarvet og Varangerhalvøya) som får gleden av å være de første til å ta ut merkevaren etter at besøksstrategien er lagt. Vi vet at flere av dere kommer til å få lyst til å ta den i bruk når dere nå etter hvert får se gode eksempler. I tillegg prioriterer vi flere mindre områder som også får litt mer oppmerksomhet nå i startfasen.

Kart og språk

Den nye merkevaren har en sterkere vektlegging av kart og språk enn tidligere. Vi vet at kart er et nyttig verktøy for de som ønsker å orientere seg i våre verneområder, og vi vet også at de utenlandske turistene setter pris på informasjon på sitt eget språk. I tillegg jobber vi med et språkprosjekt som skal resultere i en språkprofil for merkevaren som sier noe om på hvilken måte vi skal snakke til de besøkende, for både å oppnå ønsket effekt med hensyn til ferdselsmønster og også generell opptreden i og utenfor våre mest sårbare områder. Vi skal være et godt vertskap og ønske "Velkommen inn" og samtidig sørge for å gjøre det der vi tåler mer besøk.

Nye målgrupper

Målet med den nye merkevaresatsningen, som er politisk initiert, er å øke besøket til våre verneområder, og gjennom det gi økt verdiskaping. Hvordan skal vi løse det, uten at det går på bekostning av verneverdiene? Vi tror at ved å forsøke å nå flere målgrupper, med ulike behov, så kan vi øke besøket uten å øke slitasjen. Gjennom såkalte "utkikkspunkt" kan vi tilby relativt store grupper besøkende en opplevelse i randsonen av våre verneområder.

E-postadresse

merkevare@miljodir.no

Tema

Relaterte lenker