Torbjørnskjær i Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Aase Richter

Ytre Hvaler

Skjærgården på Hvaler og i Fredrikstad danner store sammenhengende områder med rikt artsmangfold både på land og under vann. Det meste av nasjonalparken er hav- og sjøbunn. Med bløtbunn, rike tareskoger og koraller innehar nasjonalparken et komplett økosystem under vann. På land møtes du av landskap som går fra blankskurte svaberg til vindpåvirket kystskog. Dette er også attraktive områder for kystnært friluftsliv.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker