Stabburselva i Stabbursdalen nasjonalpark. Foto: Torbjørn Moen

Stabbursdalen

I Stabbursdalen nasjonalpark finnes verdens nordligste furuskog. Stabbursdalen er også nordligste leveområde for flere dyre- og fuglearter, og har i tillegg mange av Finnmarks typiske landskapsformer. Den karakteristiske fjellrekka, gáissene, rager over det ellers slake finnmarkslandskapet. Stabburselva som renner gjennom nasjonalparken, er en god lakseelv.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker