På tur ved Finnkoiesjøen i Skarvan og Roltolen nasjonalpar. Foto: Erik Stabell

Skarvan og Roltdalen

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark inneholder et tilnærmet urørt fjell- og skogområde typisk for Trøndelag. Området er et av de største inngrepsfrie områdene i regionen, og inneholder en rekke interessante kulturminner, spesielt knyttet til kvernsteindrifta.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker