Sassendalen i Sassen-Bünsow nasjonalpark. Foto: Georg Bangjord

Sassen-Bünsow Land

Sassen-Bünsow Land nasjonalpark er preget av elver. På nordsida av Sassendalen ligger flere markerte elvegjel, og et av Svalbards høyeste fossefall ligger ytterst i Eskerdalen. Store deler av Sassendalen er en aktiv elveslette med våtmarksområder som er viktige for vadefugl.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker