Teltleir ved Tollåsanden i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark. Foto: Carl Nordberg

Saltfjellet-Svartisen

Saltfjellet–Svartisen er Norges mest variasjonsrike nasjonalpark. Fra den ville Nordfjorden i vest strekker parken seg via høge fjell og evig is til frodige fjellbjørkedaler med stilleflytende elver. Lengst øst går parken over i Saltfjellets åpne fjellvidder med store løsmasseavsetninger fra istida. Svartisen dekker 370 km2 og er Nord-Skandinavias største isbre. Kalkrik berggrunn gir en rik flora med flere sjeldne arter. I de tradisjonelle reindriftsområdene finnes en enestående samling av samiske kulturminner.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker