Fra hytte til hytte i Rondane nasjonalpark. Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Rondane

Rondane ble vernet som landets første nasjonalpark i 1962 og utvidet i 2003. Nasjonalparken er spesielt viktig som leveområde for en av våre siste stammer av vill fjellrein, og omfatter et variert fjellområde med frodige fjelldaler, lavdekte flyer og mektige fjelltopper. Rondemassivet med tinder, trange juv og dype botner preger landskapet i nasjonalparken. Berggrunnen er karrig og gir en fattig vegetasjon der lav og lyng dominerer. Området har tallrike spor etter gammel fangstkultur.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker