Mollisfossen i Reisa nasjonalpark. Foto: Torbjørn Moen

Reisa

I løpet av årtusener har Reisaelva skåret seg ned i fjellvidda og dannet den langstrakte Reisadalen som er kjerneområdet i Reisa nasjonalpark. Trange daler og kløfter, mektige fosser og elvegjel preger deler av nasjonalparken som er vernet for å bevare et tilnærmet urørt område. Plante- og fuglelivet er blant de mest artsrike i Nord-Norge.  

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker