Foto: Øivind Berg, SSR.

Raet

Raet nasjonalpark har navnet sitt etter et geologisk fenomen. Raet – endemorenen fra siste istid – ligger i havet utenfor og går i land på Sørlandskysten i Aust-Agder. Raet er grunnlaget for et mangfoldig liv i sjø, på land og i lufta – og disse unike naturkvalitetene er lett tilgjengelig for alle som besøker Raet nasjonalpark.

Tema