På kajakktur i Øvre Pasvik nasjonalpark. Foto: Espen Aarnes

Øvre Pasvik

Lange glisne furuskoger over slake åser, blinkende vann og tjern og vide myrer. Et landskap som har ligget urørt fra tidenes morgen, der naturens egen rytme har hersket. Furuskogen på grensa mot Finland og Russland er et av landets største gjenværende urskogsområder, og en flik av den sibirske taigaen. Her er mange østlige arter av både planter og dyr som er sjeldne eller ukjente ellers i landet, for eksempel finnmarkspors.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker