Jettegryte i Øvre Dividal nasjonalpark. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Øvre Dividal

I indre Troms, langt inne i grenselandet mot Sverige, lever et mangfold av planter og dyr i en av Nord-Norges mest varierte villmarker. Her er et variert landskap med furu- og bjørkeskog, høgfjell, vann og myrer. Området har en rik fjellvegetasjon med bl.a. store mengder kantlyng og lapprose. Øvre Dividal er leveområde for flere arter av våre store rovdyr, og dette er framfor alt jervens rike.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker