Øvre Anárjohka nasjonalpark. Foto: Oddleif Nordsletta

Øvre Anárjohka

Øvre Anárjohka nasjonalpark og den tilgrensende finske nasjonalparken Lemmenjoki utgjør et stort, urørt naturområde i nord. Nasjonalparken er en avsides og urørt del av Finnmarksvidda. Området preges av et bølgende viddelandskap med bjørkeskog, furumoer, store myrer og mange vann. Øvre Anárjohka er artsrik, med mange østlige innslag av planter og dyr. På de endeløse myrene i Øvre Anárjohka får sangsvane og vadefugler være i fred for mennesker, om enn ikke for myggen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy