Smeerenburdbreen i Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark. Foto: Marie Lier

Nordvest-Spitsbergen

Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark har et storslagent og kontrastfylt landskap med spisse fjell, isbreer, øyer og sund. Her finnes Svalbards største strandflate, Reinsdyrflya, og viktige hekkeplasser for sjøfugl og gjess. Spesielt for nasjonalparken er de varme kildene og vulkanrestene i Bockfjorden, samt usedvanlig rike kulturminner fra hvalfangst og nordpolekspedisjoner.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker