Coraholmen i Nordre Isfjord nasjonalpark. Foto: Georg Bangjord

Nordre Isfjorden

Nordre Isfjorden nasjonalpark har store strandsletter med frodig og artsrik vegetasjon. Fjellformasjonene Skansen og Alkhornet er karakteristiske landskapselement.  Alkhornet og Daudmannsøyra er blant de viktigste fugleområdene i Europa.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker