Nedre Reindalen i Nordenskiöld land nasjonalpark. Foto: Morten Wedege

Nordenskiöld Land

Nordenskiöld Land har den største isfrie dalen på Svalbard, Reindalen. Klimaet og berggrunnen gjør dalen unik i form av frodighet og store vegetasjonsdekte arealer. I enden av dalen ligger Stormyra, et rikt våtmarksområde og elvedelta, med spesielt interessante torvmoser.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker