Lierne nasjonalpark. Foto: Tore Solstad

Lierne

Sammen med tilgrensende og nærliggende verneområder i Sverige og Norge utgjør Lierne nasjonalpark et stort sammenhengende fjellområde nærmest uten tekniske inngrep. Karakteristisk for området er en del store økologiske strukturer som er særlig viktige for dyre- og plantelivet. Landskapsformene inneholder mangfoldige spor etter istida. Nasjonalparken omfatter områder som samene i lange perioder har vært nesten alene om å bruke.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker