På toppen av Ormkjernkampen i Langsua nasjonalpark. Foto: Thor Østbye

Langsua

I Langsua nasjonalpark finner du lavfjellsnatur med gamle barskoger, frodige bjørkelier, rasmarksområder og store vidder med myrer og våtmark.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker