Jordbrua i Sunnvasselva i Láhko nasjonalpark. Foto: Lars A. Uttakleiv/Aurland naturverkstad

Láhko

Geologi er stikkordet for Láhko nasjonalpark. Vannet har formet landskapet ved å løse opp kalkspatmarmor. Dette er grunnen til at vi finner grotter, sprekker, gater, jordbruer og blinde daler overalt i parken. Kalken i berggrunnen gir grunnlaget for et unikt biologisk mangfold.

Relaterte lenker