Skitur i Junkerdal nasjonalpark. Foto: Gunnar Rofstad

Junkerdal

I Junkerdal nasjonalpark er det ikke bare plantene og dyrene som lever, men også fjella. Samisk kultur og tradisjon har etterlatt en mengde spor og historier knyttet til området. I den gamle samiske kulturen hadde både planter, dyr og steder sjel og betydde mye i dagliglivet. Landskapet gir livsgrunnlag til en svært artsrik flora med mange sjeldne planter. Hele området har vært svært viktig for å forstå innvandringen og utbredelsen av planter og dyr etter siste istid.Tjenester og verktøy

Regelverk

    Relaterte lenker