Jostadalsbreen i Jostedalsbreen nasjonalpark. Foto: Tom Dybwad

Jostedalsbreen

Jostedalsbreen nasjonalpark har ei enorm spennvidde i naturtypar frå frodig edellauvskog i låglandet til isbrear og høgfjell. Jostedalsbreen har ei samanhengande lengde på vel 6 mil og omlag halvparten av nasjonalparkener bredekt. Brear, breelver og morener er viktige å ta vare på. Kulturlandskapet i stølsdalane er av stor verdi.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker