Jomfruland nasjonalpark. Foto: Fotograf Silje Karine Reisz, Miljødirektoratet.

Jomfruland

Jomfruland nasjonalpark er på 117 km2 hvorav 97 prosent av arealet er i sjø. I de store sjøarealene yrer det av liv i frodige tareskoger og ålegrasenger. I dypere vann ligger skjellsandområder med en rik og spesiell bunndyrsfauna.

På land finner du noen av de mest artsrike områdene i landet med gamle varmekjære edelløvskoger som huser en rekke sjeldne planter og insekter. Jomfruland er også første og siste stopp for fugler på vandring til hekkeområder og utgjør svært viktige rasteområder under trekket vår og høst. Landskapet er formet av tusenvis av år med dyrking og store deler av landarealet til Jomfruland nasjonalpark kan i dag oppleves som et vakkert kulturlandskap.

Tema