Steppelandskap ved utløpet av Reinsdalen i Indre Widjefjord nasjonalpark. Foto: Arve Elvebakk

Indre Wijdefjorden

Wijdefjorden er Svalbards lengste fjord, med gradienter i det marine miljøet fra den ytterste vide fjordmunningen, via en terskel til et kaldtvannsbasseng i den indre delen og med en isbre­front innerst i fjorden. 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker