Gutulisetra i Gutulia nasjonalpark. Foto: Ole Vangen

Gutulia

Nasjonalparken ble opprettet i 1968 for å ta vare på en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk for disse traktene. Trærne er uvanlig store, og flere er mange hundre år gamle. Furu dominerer, men det finnes også tette skogholt med gran her. I 2004 ble nasjonalparken utvidet for å inkludere et våtmarksområde og mer av den frodige skogen Gutulia er kjent for. Fortsatt er nasjonalparken liten i utstrekning - kun 23 kvadratkilometer.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker