Sloangtjønna i Fulufjellet nasjonalpark. Foto: Trygve Opseth

Fulufjellet

Fulufjellet nasjonalpark er et sammenhengende skog- og fjellområde. Fulufjellmassivet er et platåfjell som er delt mellom Norge og Sverige. Sveriges del av dette området ble vernet som nasjonalpark i 2002 (Fulufjällets nationalpark). Fulufjellet nasjonalpark bidrar til å sikre store økologiske, landskapsmessige og friluftslivsmessige verdier som er knyttet til området Fulufjellet. Den er et viktig bidrag for å bevare verdifulle deler av den skandinaviske naturarven.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker