Skitur mot Forollhogna i Forollhogna nasjonalpark. Foto: Arne Nyås

Forollhogna

Forollhogna forbindes ofte med imponerende gevir og tunge reinsdyr. Ikke noe sted i Norge blir reinsbukkene større. Det sier noe om hvor rikt og livskraftig dette fjellområdet er for annet liv. I det åpne og tilnærmet urørte fjellområdet, på grensa mellom Hedmark og Sør-Trøndelag, finnes et variert plante og dyreliv. I fjelldalene inntil nasjonalparken er det et levende og tradisjonsrikt setermiljø med store opplevelsesverdier.

Relaterte lenker