Femundsmarka nasjonalpark. Foto: Bård Løken

Femundsmarka

Mellom krokete furukjemper og bortgjemte sjøer lokker opplevelsene i Femundsmarka nasjonalpark. Du kan padle i dagevis i de mange vassdraga og sjøene, og tar du med fiskestanga kan du fange storørreten. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka nasjonalpark et av de største sammenhengende, urørte villmarksområda i Sør-Skandinavia. Området gir livsgrunnlag for flere sjeldne og sårbare pattedyr- og fuglearter. Nasjonlaparken ble utvidet i 2003.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker