Færder nasjonalpark. Foto: Jørgen Kirsebom

Færder

Færder nasjonalpark er et av de rikeste livsmiljøene vi har i norsk natur. Her finner vi også mange spor av tidligere tiders mennesker. Området er mye brukt til ferie, friluftsliv og rekreasjon. Nasjonalparken dekker i alt et område på 340 km2,  324 km2 av disse under vann. Rett øst for nasjonalparken ligger Ytre Hvaler nasjonalpark, som grenser til Kosterhavets nationalpark på svensk side.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker