Storsvartdalen i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Foto: Per Jordhøy

Dovrefjell-Sunndalsfjella

«Enig og troe til Dovre falder», sverget eidsvollsmennene i 1814 og gjorde Dovrefjell til Norges nasjonalfjell. En enestående, rik fjellflora har trukket hobby- og fagbotanikere fra inn- og utland til området i over 200 år. Her finnes en praktisk talt intakt høyfjells-fauna med villrein, jerv, fjellrev og kongeørn. Den særpregede moskusstammen er også karakteristisk for Dovrefjell.

Relaterte lenker