Utsikt over Seisjødalen i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Blåfjella-Skjækerfjella

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er en av de største nasjonalparkene i Norge. Landskapet varierer fra mektige skogdaler med innslag av urskog, til høyfjell. Her kan du oppleve mange sårbare plante- og dyrearter i en særpreget og variert natur.

 

 

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker