På tur mot Sørkapervatn. Foto: Hans Peder Pedersen

Ånderdalen

Ånderdalen nasjonalpark er karakteristisk for vår varierte nordlige kystnatur. Golde fjell med heier og glissen bjørkeskog preger mye av nasjonalparken. Mellom fjellene finner du flere vatn og breie elver med hissige stryk og fosser. Skogen av kystfuru inneholder enkelte trær opptil 500 år gamle. Vegetasjonen er artsfattig, men har innslag av sjeldne orkideer. Elgen trives i Ånderdalen og i deler av vassdragene finnes laks, sjøørret og sjørøye.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker