Vannforvaltning

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Vi arbeider for å sikre en vannkvalitet i ferskvann som opprettholder arter og økosystemer i vann og vassdrag.

Tema

Relaterte lenker