Samlet plan for Telemark

078 Skiensvassdraget 39 Kvitå 45 Hjartdøla 48 Bærtjønn 49 Kovstul, Fåne, Mæl II, Digerå pumpe.pdf
078 Skiensvassdraget 40 Fosse 41 Omnesfossen 43 Hanfoss (Tinnelvoverføringen).pdf
078 Skiensvassdraget 40 Hjartdal, Fosse (Alt. C) VF.pdf
078 Skiensvassdraget 42 Sauland 47 Tuddal 39 Sjåvatn VF.pdf
078 Skiensvassdraget 42 Skogsåi.pdf
078 Skiensvassdraget 57 Bøfossane 58 Herrefossen.pdf
078 Skiensvassdraget 61 Grunnåi (alt. B).pdf
078 Skiensvassdraget 61 Grunnåi (overføring til Sundsbarm).pdf
078 Skiensvassdraget 81 Songavatn (Songavann, Songevatn).pdf
078 Skiensvassdraget 86 Ståvatn.pdf
078 Skiensvassdraget 87 Langesæåi (overført til Suldalslågen).pdf
078 Skiensvassdraget 94 Vinjerui.pdf
096 Kragerøvassdraget 11 Tveitvatn.pdf
096 Kragerøvassdraget 31 Gautefall 33 Skålbuvatn.pdf
105 Arendalsvassdraget 17 Skafså III 19 Skafså IV.pdf
105 Arendalsvassdraget 21 Kilå ovf til Fjone .pdf
105 Arendalsvassdraget 22 Napetjern 33 Glomsfoss.pdf
105 Arendalsvassdraget 34 Songedalsåi 35 Songedal 37 Røynbrokktjern.pdf
105 Arendalsvassdraget 38 Haukrei, Valevatn.pdf
105 Arendalsvassdraget 40 Kilå - Valebjørg (Kleivtjønn) VF.pdf
105 Arendalsvassdraget 40 Øy - Høgefoss.pdf
078 Skiensvassdraget 05 Fjellvatn 06 Håkastulelva.pdf
078 Skiensvassdraget 13 Follsjå.pdf
078 Skiensvassdraget 15 Årlifoss 16 Evje 17 Bøenøya (Øvre Tinnå).pdf
078 Skiensvassdraget 18 Tinnoset.pdf
078 Skiensvassdraget 19 Gjuvhovd.pdf
078 Skiensvassdraget 20 Raua.pdf
078 Skiensvassdraget 29 Mår II.pdf
078 Skiensvassdraget 30 Mår III (Overføring av Rosja, Kalhovdbekken og Flottetjørnbekken til Kalhovdmagasinet).pdf
078 Skiensvassdraget 32 Moflåt II (Måna).pdf
078 Skiensvassdraget 35 Våeråi (Overføring til Hjerdøla og Skarfossmagasinet).pdf