Samlet plan for Hordaland

192 Liarelva (Lio) 01 Liarvatn.pdf
193 Blåelvi 08 Staffivatn.pdf
193 Hatteberg - Rosendal (Blåelva, Blåfalli, Muradaleni, 198 Hattebergselva).pdf
195 Handelandselva 01 Handeland.pdf
197 Uskedalselva 01 Haugland (Grytevik).pdf
198 Hatteberg - Blåfalli 189 Londalselv - Blåfalli (193 Blåelva, Blåfalli, Hatteberg, Muradalen) VF.pdf
198 Hattebergselvi 01 Muradalen.pdf
204 Øvrehuselva 03 Overføring Blådal m.fl. Mauranger (Svartedalsvatn, Kvitnadalsvatn, Kvangrevatn).pdf
205 Dalaelva 01 Dalaelv.pdf
206 Årvikelva 01 Årvik.pdf
207 Torsneselva 01 Torsnes.pdf
208 Jondalselva 01 Svåsand.pdf
210 Kvitnoelva 01 Kvitno.pdf
211 Eitrheimselva 212 Tokheimselva 01 Blåvatn.pdf
214 Tysso (Tyssedal) 05 Mosdalen.pdf
220 Bjotveitelv - 221 Erdalselv 01 Brimnes 11 Erdal, Staupo.pdf
222 Bjoreio 01 Tveitafoss.pdf
224 Døgrå 01 Døgrå.pdf
230 Lussandelva 01 Folkedal (Videreføringsprosjekt for 22901 Lussand - Granvin) VF.pdf
230 Lussandelva Alt. A Lussand, Alt. B Granvin, Alt. C Lussand.pdf
235 Øystesevassdraget 236 Myklavassdraget (Vossadalen, Fitjadalsvatn, Øystese, Steindalselv, Kvam).pdf
238 Tordalsvassdraget 01 Alt. B 02 Alt. A.pdf
242 Sævareidelva 01 Sævareid 245 Hopselva 01 Hope 247 Aldalselva 01 Aldal.pdf
246 Overføringer til Samnangervassdraget 13 (Alt. A. Vaksdalsvassdraget, Alt. B. Bergsdalsvassdraget, Alt. C. Øystesevassdraget, Alt. D. Steinsdalsvassdraget.pdf
247 Samnangervassdraget 01 Aldalselv.pdf
253 Bergdalsvassdraget 235 Øystesevassdraget 254 Vossovassdraget.pdf
254 Vossovassdraget  (Raundalsvassdraget) - Reima-Bjørke, Kløve, Solsæ-Ulvik, Osa.pdf
254 Vossovassdraget 11 Evanger ovf.pdf
254 Vossovassdraget 14 Skjerjo, Nygård 258 Modalselva 01 Modalen, Hellandfoss, Åsebotn.pdf
255 Tysseelva 01 Tyssen (Tysso) 256 Hesjedalselva 01 Hesjedalen (Hesjedalsfoss) (Straume).pdf
255 Tysseelva 01 Tysso 256 Hesjedalselva 01 Hesjedalsfoss (Tyssen-Straume) VF.pdf
257 Eksingedalsvassdraget 01 Flatekval 07 Lavik.pdf
257 Eksingedalsvassdraget Tilleggsoverføringer til 254 Teigdalsvassdraget.pdf
258 Romarheimsvassdraget 51 Nøttveit 61 Romarheim 65 Nipa 265 Haugsdalsvassdraget 11 Haugsdal 13 Storebotn 15 Kjettland 17 Haukeland.pdf
263 Blådalselva (N. Kvingeelv) 01 Kvingedalsvatn.pdf
264 Svartdalselva 01 Svartdalen.pdf
265 Haugdalsvassdraget 266 Matrevassdraget, Overføringer i Matre- og Haugdalsvassdraget.pdf
146 Samnangervassdraget 01 Tysse.pdf
166 Suldalslågen 43 Valldalen 51 Novle 53 Kaldevatn (Røldal-Suldal).pdf
183 Etneelva 02 Høyland (Høylandsvatn overført til Ilsvatn).pdf
183 Etneelva 02 Høyland.pdf
183 Etneelva 21 Flåte (Frette) 22 Feto H 23 Feto L 24 Blomstølen.pdf
183 Etneelva Alt. A 21 Frette VF.pdf
183 Etneelva Alt. B (Etneelva med overføringer fra Dalselv-Vaulaelv og felt fra Åkrafjorden) VF.pdf
183 Etneelva, Frette kraftverk.pdf
188 Dalselva, Vaulaelva (tilleggsoverføring nr. 4 til Sauda).pdf
189 Londalselva 01 Fjæra (188 Rullestadelv).pdf