Gruvevann i Giken, Sulitjelma. Foto: NIVA

Gruver og bergverk

Gruveindustrien utvinner og bearbeider mineraler og bergarter som er viktige for samfunnet. Samtidig kan avrenning fra gruver eller deponier utgjøre et forurensningsproblem. Direktoratet for mineralforvaltning forvalter mineralloven og gir tillatelser og fører tilsyn. Miljødirektoratet og Fylkesmannen er myndighet på forurensningsområdet.

Tjenester og verktøy

Pågående høringer

    Relaterte lenker