Tettbebyggelser

Datasettet tettbebyggelser er laget av SSB på oppdrag fra Miljødirektoratet, og oppdateres ved behov. Hensikten er å vise hvilken tettbebyggelse de ulike renseanlegg hører til i, slik at det kan fastlegges hvem som er forurensningsmyndighet.

Noen tettbebyggelser er slått sammen ved at offentlig avløpsnett er koblet sammen over tettbebyggelsesgrenser.

Feil i dataene vil normalt skyldes at sammenslåing av tettbebyggelser ikke er fanget opp, og kan rapporteres til fylkesmannens miljøvernavdeling eller Miljødirektoratet.

Se tettbebyggelser på kart

 Zoom i kartet eller søke på sted for å se tettbebyggelsen. Klikk på området for å få mer informasjon

Bruk karttjeneste i eget kartsystem

Tettbebyggelser er også tilgjengelig som et eget kartlag i wms-tjenesten for Avløp. Mer informasjon om tjenesten.