Avløpsanlegg fjerner opp til 95 prosent av bakteriene i vannet. Foto: iStockphoto.com

Avløp

For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen, fjernes.Dette gjøres ved at fosfor fjernes ved hjelp av kjemikalier og organiskstoff gjennom biologisk rensing. Selv om rensingen fjerner opp til 95 prosent av bakteriene, er det fortsatt mye igjen i utslippene. Myndighetenes mål er å beskytte miljøet mot uheldige virkninger av slike utslipp. Kommunen er forurensningsmyndighet for utslipp fra enkelthus og mindre tettbebyggelser, og Fylkesmannen for utslipp fra større tettbebyggelser.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker