Miljømyndighetene har et våkent øye på de mange kilder som påvirker havmiljøet. Bildet er tatt fra Hurtigruten. Foto: Tore Høyland, Miljødirektoratet.

Påvirkning i havet og langs kysten

Norge er omgitt av et levende hav og en rik kystlinje. Vi bruker havet og høster av rikdommen – utfordringen er å finne en riktig balanse mellom bruk og vern av ressursene.

Miljømyndighetene har derfor et våkent øye på de mange kilder som påvirker havmiljøet: avfall og forurensning fra bosetning og industri langs kysten, fiske og akvakultur, skipsfart og olje/gass-virksomhet ute i havet, samt havforsuring og klimaendringer. Hav- og luftstrømmer fører også med seg påvirkninger fra andre land til norske havområder.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy