Sukkertaren påvirkes av klimaendringer og overbelastning fra næringssalter. Foto: Per Aasen

Sukkertare

Sukkertare er en av Norges vanligste tarer og danner store undersjøiske skoger langs hele norskekysten. Sukkertareskogen er blant klodens mest produktive systemer og kan sammenliknes med undersjøiske regnskoger. Det får derfor store konsekvenser dersom tareskogene forsvinner og erstattes av slam og trådformede alger.

Sukkertare har forsvunnet i mange områder langs kysten. Miljøvernmyndighetene har siden 2005 jobbet med å undersøke hvorfor sukkertaren blir borte, og hvor mye som er tilbake av den.

Forskningen viser at sukkertaren påvirkes av klimaendringer og partikler og for høye tilførsler av næringssalt. Når sjøtemperaturer overskrider 23 °C kan det også føre til skader på sukkertare.

Miljødirektoratet overvåker tilstanden til sukkertare i overvåkningsprogrammet Økokyst og vurderer hvilke tiltak som kan settes inn for å få tilbake og bevare sukkertareskogene.