Fra Isfjorden, Illulisat, Grønland. Foto: Anne Sofie Gjestrum, Miljødirektoratet.

Internasjonalt havarbeid

Norges havområder er nedstrøms europeiske havområder og Østersjøen. Det betyr at miljøtilstanden i våre havområder i stor grad avhenger av forurensning som tilføres via kyststrømmen fra andre land med nedslagsfelt til Nordsjøen og Østersjøen. For at vi skal oppnå og bevare en god miljøtilstand i norske havområder, er vi helt avhengige av å samarbeide internasjonalt. Les mer

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker