Spekkhoggeren slår halen i vannet for å svimeslå sild utenfor Andøy i Nordland. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Hav og kyst

Norsk økonomi baserer seg hovedsakelig på ressurser fra havet. Havområdene våre består av Barentshavet i nord, Norskehavet og Nordsjøen og Skagerrak i sør. Omtrent 80 prosent av befolkningen i Norge bor mindre enn 10 km fra sjøen. Miljødirektoratets ansvar er å påse at vi tar vare på marint biologisk mangfold, mens vi samtidig legger rammer for verdiskapning.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy

Relaterte lenker