Veiviser til støyregelverket

Her får du en oversikt over aktuelt regelverk relatert til støy. Her finner du svar på hvilke støygrenser som gjelder og hvem som har ansvaret for å følge opp at disse blir overholdt.

Type saker
Her finner du informasjon om hvilke regelverk som gjelder i ulike typer saker om støyforurensning.

Støykilder
Denne siden gir en oversikt over ulike støykilder og hvilke regelverk som regulerer støyforurensning fra de forskjellige kildene.

Myndigheter
Her finner du informasjon om hvilke myndigheter som har ansvar på støyfeltet.

Regelverk
Det er en rekke lover, forskrifter og retningslinjer som regulerer støy fra ulike kilder. Her finner du en samlet oversikt over de viktigste.

Tema

Kategori