Offshorekjemikalier

Bruk og utslipp av offshorekjemikalier reguleres gjennom HMS-forskriftene for petroleumsvirksomheten og gjennom Miljødirektoratets tillatelser til virksomhet etter forurensningsloven.

Miljødirektoratet har en egen svartjeneste for spørsmål om offshorekjemikalier. Send e-post til offshorekjemikalier@miljodir.no, så vil vi svare deg så raskt som mulig.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy