Miljøkonsekvens

Hvis sannsynligheten for en hendelse er svært lav, resulterer det i en lav miljørisiko uavhengig av miljøets sårbarhet eller verdi. Det er derfor viktig å se på miljøkonsekvensene, og sette inn tiltak som kan redusere konsekvensene i størst mulig grad dersom det virkelig skulle skje et uhell.

Miljøkonsekvens er sterkt knyttet til hvor viktig området som kan rammes er for økosystemet. Miljøkonsekvensen vil også avhenge av;

  • Når på året utslippet inntreffer
  • Hva som slippes ut - olje eller gass
  • Utslippsmengder (rater og varigheter)
  • Miljøressurs (forekomst, verdi, sårbarhet)

For å kunne si noe om miljøkonsekvens må en ha gode grunnlagsdata i analysene. Eksempelvis er det viktig med informasjon om egenskapene til hydrokarbon-forekomsten og hvilke utslippsrater og varigheter en må regne med. Vind- og havstrømmer i området er viktig og ikke minst informasjon om miljøressursene i området, kunnskap om forekomst, verdi og sårbarhet av disse. Disse grunnlagsdataene vil ofte variere gjennom året, noe som resulterer i at miljøkonsekvensen også vil variere i ulike deler av året.