Strand som er tilgriset av olje. Foto: Miljødirektoratet

Beredskap mot akutt forurensning

Miljødirektoratet stiller krav til kommuner og private virksomheters beredskap mot akutt forurensning, og kontrollerer at kravene overholdes. Kystverket har ansvar for drift og utvikling av statens beredskap mot akutt forurensning, og har det operasjonelle ansvaret ved aksjoner som ikke er dekket av kommunal eller privat beredskap.

Den som oppdager akutt forurensning fra landbasert virksomhet, varsler via nødnummer 110.

110-sentralene varsler videre til Kystverket:
Telefon: 33 03 48 00 - E-post: vakt@kystverket.no

Relaterte lenker